Ενεργοποιείται ο Γκιέ για να βοηθήσει τον Απόλλωνα και θα δείξει αν μπορεί να διακριθεί σε άλλο τομέα εκτός γηπέδου ο Αφρικανός.