Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η επόμενη μέρα στον Απόλλωνα που θα φέρει σίγουρα κάποιες σημαντικές αποφάσεις.