Μέγα θέμα στον χώρο της διαιτησίας που προκαλεί αναστάτωση η αποτυχία μεγάλου αριθμού διαιτητών στις γραπτές εξετάσεις του περασμένου Σαββάτου.