Παράκληση προς τον πρόεδρο του ΚΟΑ. ΝΑ σταματήσει τα λόγια και την υπόλοιπη θεωρία  για την ΚΑΡΤΑ.
Κουράζει πλέον το θέμα και δεν εξυπηρετεί η μεγαλύτερη συζήτηση.