Δεν υπάρχει άλλη λέξη για να αποδοθεί στο Γιαννακόπουλο με την πιο πάνω ενέργεια που έκανε.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ