Η ΚΟΠ δημοσιεύσει το Πρωτόκολλο διεξαγωγής Ποδοσφαιρικών αγώνων για την περίοδο 2021-2022 για όλες τις διοργανώσεις της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2021-2022

Κάποια σημαντικά θέματα που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο, είναι τα πιο κάτω:

-Δικαίωμα εγγραφής στο φύλλο αγώνα για  όλες οι Ομάδες άνω των 14 ετών που αγωνίζονται στα Πρωτάθλημα της ΚΟΠ,  έχουν μόνο όσοι πληρούν ένα από τα πιο κάτω.
1.-Άτομα που έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα είτε με το μονοδοσικό εμβόλιο της Janssen/Johnson & Johnson είτε και με τις δύο δόσεις ενός από τα αδειοδοτημένα εμβόλια της Moderna, της AstraZeneca ή της Pfizer/BioNTech.
2.-Άτομα που κατέχουν πιστοποιητικό με αρνητικό αποτέλεσμα από PCR ή rapid test, με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί τη προηγούμενη ημέρα του αγώνα ή την ημέρα του αγώνα. Τα Rapid Test για να γίνονται αποδεκτά, θα πρέπει να διενεργούνται μόνο από εγκεκριμένα / πιστοποιημένα κλινικά εργαστήρια ή τα κατά τόπους σημεία του κράτους
3.-Άτομα που έχουν νοσήσει με COVID-19 τους τελευταίους έξι μήνες και κατέχουν βεβαίωση που δίνεται από το Υπουργείο Υγείας
Οι ομάδες υποχρεούνται να προσκομίσουν τα αποδεικτικά στοιχεία όπως αναγράφονται πιο πάνω στον διαιτητή για έλεγχο πριν την έναρξη του αγώνα.

Αναβολή αγώνα

Πρωτάθλημα CYTA: Σε περίπτωση που υπάρχουν 4 θετικά κρούσματα σε ποδοσφαιριστές στην ίδια ομάδα οι οποίοι είναι στο κατάλογο Α, της ομάδας Ανδρών του σωματείου, τότε οι αγώνες που είναι προγραμματισμένοι εντός 7 ημερών από το πρώτο θετικό κρούσμα, μετά από αίτημα του Σωματείου, αναβάλλονται.

Υπόλοιπες Κατηγορίες: Για τις πρώτες δύο αγωνιστικές του Πρωταθλήματος, σε περίπτωση που υπάρχουν 4 θετικά κρούσματα σε ποδοσφαιριστές στην ίδια ομάδα οι οποίοι αποδεδειγμένα προπονούνται και αγωνίζονται με την ομάδα Ανδρών του σωματείου, τότε οι αγώνες που είναι προγραμματισμένοι εντός 7 ημερών από το πρώτο θετικό κρούσμα, μετά από αίτημα του Σωματείου, αναβάλλονται. Από την Τρίτη αγωνιστική,  Ομάδα θα δικαιούται να αιτηθεί αναβολής αγώνων εντός 7 ημερών από το πρώτο θετικό κρούσμα, σε περίπτωση που έχει 4 Ποδοσφαιριστές της, επιβεβαιωμένα θετικούς στον ιό COVID – 19, οι οποίοι τους τελευταίους δύο αγώνες πριν το πρώτο θετικό κρούσμα ήταν γραμμένοι στο φύλλο αγώνα.

Αγώνες Κυπέλλου Coca – Cola: Θα ισχύουν οι πρόνοιες του πρωτοκόλλου όπως ισχύουν στην Κατηγορία που αγωνίζεται η κάθε Ομάδα.

Για τους Αγώνες Πρωταθλημάτων ΚΟΠ Κ14, Κ15, Κ16, Κ17 και Κ19: Για τις πρώτες δύο αγωνιστικές του Πρωταθλήματος, σε περίπτωση που υπάρχουν 4 θετικά κρούσματα σε ποδοσφαιριστές στην ίδια ηλικιακή ομάδα, οι οποίοι αποδεδειγμένα προπονούνται και αγωνίζονται με την ηλικιακή ομάδα του σωματείου, τότε οι αγώνες που είναι προγραμματισμένοι εντός 7 ημερών από το πρώτο θετικό κρούσμα, μετά από αίτημα του Σωματείου, αναβάλλονται. Από την τρίτη αγωνιστική,  ομάδα θα δικαιούται να αιτηθεί αναβολής αγώνων εντός 7 ημερών από το πρώτο θετικό κρούσμα, σε περίπτωση που έχει 4 Ποδοσφαιριστές της, επιβεβαιωμένα θετικούς στον ιό COVID – 19, οι οποίοι τους τελευταίους δύο αγώνες πριν το πρώτο θετικό κρούσμα, ήταν γραμμένοι στο φύλλο αγώνα.

Για να αναβληθούν άλλοι αγώνες της ομάδας πέραν της περιόδου των πρώτων 7 ημερών από το πρώτο θετικό κρούσμα, θα πρέπει να ισχύουν τα πιο κάτω:

A. Για το Πρωτάθλημα CYTA:  Ομάδα θα δικαιούται να τύχει αναβολής αγώνων για χρονική περίοδο που έχει τουλάχιστον 10 ποδοσφαιριστές, επιβεβαιωμένα θετικούς στον ιό COVID-19 από το κατάλογο Α, ταυτόχρονα σε απομόνωση, βάσει των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, ή για περίοδο που όλοι οι τερματοφύλακες του καταλόγου Α & Β της ομάδας  Ανδρών είναι ταυτόχρονα σε απομόνωση λόγω του ότι είναι θετικοί στον ιό βάση οδηγιών του Υπουργείου Υγείας.
B. Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες – Ομάδα θα δικαιούται να τύχει αναβολής αγώνων για χρονική περίοδο που έχει τουλάχιστον 8 Ποδοσφαιριστές της, επιβεβαιωμένα θετικούς στον ιό COVID-19, που τους τελευταίους 2 αγώνες πριν το πρώτο θετικό κρούσμα, ήταν γραμμένοι στο φύλλο αγώνα, ταυτόχρονα σε απομόνωση, βάση των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας ή για περίοδο που όλοι οι τερματοφύλακες της ομάδας Ανδρών είναι ταυτόχρονα σε απομόνωση λόγω του ότι είναι θετικοί στον ιό βάση οδηγιών του Υπουργείου Υγείας.
Γ. Για τους Αγώνες Κυπέλλου – Θα ισχύουν οι πρόνοιες του πρωτοκόλλου όπως ισχύουν στην Κατηγορία που αγωνίζεται η κάθε Ομάδα.
Δ Για τους Αγώνες Πρωταθλημάτων Κ14, Κ15, Κ16, Κ17 και Κ19  – Ηλικιακή Ομάδα θα δικαιούται να τύχει αναβολής αγώνων για χρονική περίοδο που έχει τουλάχιστον 6 Ποδοσφαιριστές της, επιβεβαιωμένα θετικούς στον ιό COVID-19, που τους τελευταίους 2 αγώνες πριν το πρώτο θετικό κρούσμα, ήταν γραμμένοι στο φύλλο αγώνα, ταυτόχρονα σε απομόνωση, βάση των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας.

Στην περίπτωση που υπάρχει θετικό τεστ ποδοσφαιριστή 24 ώρες πριν ή την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, ο αγώνας θα διεξάγεται κανονικά. Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να υποβληθούν σε διαγνωστικό τεστ COVID-19 με τη μέθοδο PCR η Rapid-test αντιγόνου, και η ομάδα θα πρέπει να  παρουσιάσει στο Διαιτητή για έλεγχο πριν την έναρξη του αγώνα, υπογεγραμμένη βεβαίωση από τον  Ιατρό της ομάδας, μαζί με ονομαστικό κατάλογο των ονομάτων των μελών της που είναι δηλωμένα στο φύλλο αγώνος,  ότι έχουν υποβληθεί σε τεστ εντός 24 ωρών πριν την έναρξη του αγώνα με αρνητικό αποτέλεσμα. Απόφαση για αναβολή αγώνα θα λαμβάνεται από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.

Θετικό κρούσμα
Σε περίπτωση που Ποδοσφαιριστής ή μέλος της προπονητικής ή υποστηρικτικής ομάδας του Σωματείου εντοπιστεί θετικός στον ιό SARS-CoV-2 (COVID-19), το άτομο αυτό Θα ακολουθεί τις εκάστοτε εκδομένες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Άτομο που διαγνώστηκε θετικό στον ιό SARS-CoV-2 (COVID-19) για να μπορεί να επανέλθει στις δραστηριότητες της Ομάδας, θα πρέπει να έχει υπογραμμένη βεβαίωση αποδέσμευσης από Ιατρό. Η μέρα  και η ώρα που λήφθηκε  το δείγμα για τον διαγνωστικό έλεγχο, είναι και η μέρα που καθορίζετε ως ημέρα 0 (μηδέν) στην περίπτωση θετικού κρούσματος. 

Η Ομοσπονδία, έχει το δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή να διενεργηθεί διαγνωστικός έλεγχος σε εργαστήριο που θα υποδείξει η Ομοσπονδία.

Ποδοσφαιριστές ή μέλη της ομάδας που είναι πλήρως εμβολιασμένοι με εγκεκριμένα εμβόλια, και έχουν διαγνωστεί θετικοί στον ιό COVID-19, θα μπορούν να επανέλθουν στις δραστηριότητες και στους αγώνες της ομάδας στην περίπτωση που έχουν αρνητικό PCR τεστ την 10η ημέρα από την μέρα που διαγνώστηκαν θετικοί.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Κύπελλο: Τα βλέμματα σε Χαριλάου και Λεωφόρο

Με έξι αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία για την φάση...

ΕΛΛΑΔΑ
01/12/2021 11:03

Συνελήφθη ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Λευκορωσίας!

Η Αστυνομία συνέλαβε τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Λευκορωσίας...

ΔΙΕΘΝΗ
01/12/2021 10:51

Η έρευνα εστιάζει στους στημένους αγώνες σε φιλικό ή μη...

Ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑΣΠ, Σπύρος Νεοφυτίδης ενημερώνει για την...

Top News
01/12/2021 10:35

ΑΠΟΕΛ: «Αφού βελτιώθηκε… έχει ο Θεός»

Αλήθεια, πόσοι φίλοι του ΑΠΟΕΛ πίστευαν πραγματικά μετά τις πρώτες...

Top News
01/12/2021 10:21

Δημητρίου: «Η θέση μας λέει πολλά/Έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε…»

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου τοποθέτηκε στον Super...

Α Κατηγορία
01/12/2021 09:55

Πάφος: Επίσημη τοποθέτηση για το θέμα Λομάκιν-Σεν Ετιέν

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πάφος FC, Πολύβιος Παλιούρας μίλησε το...

Α Κατηγορία
01/12/2021 09:34

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Προσπάθεια εντός του 2021 (Αποφασίζει η ΚΟΠ για «αιώνιο»)

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αναμένεται να ανακοινώσει την ημερομηνία για...

Top News
01/12/2021 14:18

Κίκης: «Καθόλου απίθανο να περάσουν και μπουλντόζες/Δεν πήρε αυτό που...

Στον SUPER SPORT FM 104 στην εκπομπή «Δώδεκα στα Σπορ»...

Top News
01/12/2021 12:54

Η έρευνα εστιάζει στους στημένους αγώνες σε φιλικό ή μη...

Ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑΣΠ, Σπύρος Νεοφυτίδης ενημερώνει για την...

Top News
01/12/2021 10:35

ΑΠΟΕΛ: «Αφού βελτιώθηκε… έχει ο Θεός»

Αλήθεια, πόσοι φίλοι του ΑΠΟΕΛ πίστευαν πραγματικά μετά τις πρώτες...

Top News
01/12/2021 10:21

Δημητρίου: «Η θέση μας λέει πολλά/Έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε…»

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου τοποθέτηκε στον Super...

Α Κατηγορία
01/12/2021 09:55

Πάφος: Επίσημη τοποθέτηση για το θέμα Λομάκιν-Σεν Ετιέν

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πάφος FC, Πολύβιος Παλιούρας μίλησε το...

Α Κατηγορία
01/12/2021 09:34