Νέα αναστάτωση προκύπτει στον χώρο της Διαιτησίας και τον Σύνδεσμο Διαιτητών Κύπρου.

Πλέον όλοι οι διαιτητές και οι βοηθοί της Α’ Κατηγορίας αποχώρησαν από τον Σύνδεσμό, διαφωνώντας με τους χειρισμούς από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ μετά τις πρώτες παραιτήσεις, όσοι είχαν απομείνει δεν είχαν άλλη επιλογή, αφού θα σχηματίζονταν δύο… κατηγορίες διαιτητών.

Η εξέλιξη δεν επηρεάζει τους διαιτητές, αφού ανήκουν στο μητρώο της ΚΟΠ, αλλά και στο μητρώο του Συνδέσμου.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, κανείς δεν μπορεί να προδικάσει το μέλλον του Συνδέσμου Διαιτητών.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ